Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Artikel 1 Werkwijze
  De kosten voor het huren van de lasergeweren en eventuele attributen zijn afhankelijk van de gekozen aantallen. Zodra Kids Adventure Games de bestelling heeft ontvangen, ontvangt u de rekening. U haalt, na dit met ons te hebben afgesproken, de kist een dag van te voren op en brengt deze maximaal een dag na het kinderfeestje weer terug.
 • Artikel 2 Aansprakelijkheid
  Kids Adventure Games erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door gebruik van materialen of producten van de gehuurde materialen. De materialen mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.
 • Artikel 3 Bestellingen
  Kids Adventure Games behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren. Wanneer men een definitieve reservering uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de datum annuleert dan wordt 50% in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 24 uur brengen wij de volledige reserveringskosten in rekening.
 • Artikel 4 Retourneren / Borg
  Bij het terugbrengen van de kist wordt de inhoud gecontroleerd. Is dit in orde, dan ontvangt u de borg retour. Als er spullen ontbreken of onherstelbaar beschadigd zijn, dan wordt dit ingehouden op de borg en direct vervangen. Voor iedere dag dat de kist later wordt teruggegeven dan afgesproken brengt Kids Adventure Games € 25,- in rekening. Krijgt Kids Adventure Games de kist met bijbehorende inhoud helemaal niet terug, dan wordt deze geheel in rekening gebracht.
 • Artikel 5 Betalingsvoorwaarden
  Het totaalbedrag moet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het feestje zijn overgemaakt op IBAN NL74 RABO 0372 7401 38 ten name van J. van Gulik te Roosendaal. Als Kids Adventure Games de betaling niet tijdig heeft ontvangen, wordt er contact met u opgenomen. De kist met lasergeweren wordt niet verstrekt als er nog niet is betaald.  Als Kids Adventure Games een incassobureau in de arm moet nemen doordat de betaling van geannuleerde bestellingen of van niet correct geretourneerde kisten zijn voldaan, komen de incassokosten voor uw rekening, overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Kids Adventure Games hogere kosten heeft gemaakt, welke rederlijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor uw rekening. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
 • Artikel 6 Overig
  Alle artikelen mogen niet worden verhuurd aan derden. De lasergeweren mogen niet gereinigd worden met water en/of schoonmaakmiddelen, maar enkel met een vochtige doek. Dit wordt gedaan door Kids Adventure Games.